Termeni si Conditii

DEFINIȚII ȘI TERMENI
Termenii și condițiile generale se vor aplica tuturor vânzărilor de bunuri/produse de către Martin Solarii Gradina SRL, prin intermediul magazinului virtual al site-ului corturi24.ro către Cumpărător. Astfel, următorii termeni vor însemna:

Martin Solarii Gradina SRL- este societatea care administrează domeniul corturi24.ro și subdomeniile acestuia. Martin Solarii Gradina SRL are sediul social în Iuliu Maniu 13 Bucuresti și are nr. de înregistrare la Registrul Comerțului : J40/3637/2020, RO 42386722.

Vânzător- Martin Solarii Gradina SRL

Cumpărător – persoană fizică / persoană juridică sau orice entitate juridică care își face un Cont în Site și efectuează o Comandă. Prin finalizarea procesului de creare a Contului, acesta și-a dat acordul cu privire la clauzele specifice site-ului din secțiunea Termeni și Condiții Generale.

Comanda –document electronic ce intervine ca formă de comunicare între Vânzător și Cumpărător prin care Cumpărătorul transmite Vânzătorului, prin intermediul Site-ului intenția sa de a achiziționa Produse și Servicii de pe Site.

Produse și Servicii – orice produs sau serviciu, inclusiv documentele și serviciile menționate în Comandă, care urmează a fi furnizate de către Vânzător, Cumpărătorului ca urmare a Contractului încheiat.

Contract –comanda confirmată de către vânzător, prin care acesta este de acord să livreze clientului produse și servicii, iar clientul e de acord să efectueze plata acestora. Contractul la distanță este încheiat între Vânzător și Cumpărător, fără prezența fizică simultană a Vânzătorului și a Cumpărătorului.

Tranzacție- încasarea sau rambursarea unei sume rezultată din vânzarea unui Produs și/sau Serviciu de către Martin Solarii Gradina, Cumpărătorului, prin utilizarea serviciilor procesatorului de carduri agreat de către Vânzător, indiferent de modalitatea de livrare.

Înainte de efectuarea oricărei tranzacții Clientul este obligat să ia la cunoștință și să accepte termenii și condițiile bifând căsuța “Sunt de acord cu termenii și condițiile “. Pentru folosirea în bune condiții a site-ului, Clientul are obligația de a citi cu atenție “Termenii și Condițiile” prevăzute în acesta.

Newsletter- mijloc de informare periodic, exclusiv electronic, respectiv poștă electronică (e-mail, SMS) asupra Produselor și Serviciilor și/sau a promoțiilor desfășurate de Vânzător într-o anumită perioadă, fără niciun angajament din partea Vânzătorului cu referire la informațiile conținute de acesta.DOCUMENTE CONTRACTUALE
Prin înregistrarea unei Comenzi pe Site, Cumpărătorul este de acord cu forma de comunicare (telefonic sau e-mail) prin care Vânzătorul își derulează operațiunile comerciale.
Notificarea primită de către Cumpărător, după efectuarea Comenzii are rol de informare și nu reprezintă acceptarea Comenzii. Această notificare se face electronic (e-mail) sau telefonic.
Contractul se consideră încheiat între Vânzător și Cumpărător în momentul primirii de către Cumpărător de la Vânzător, prin intermediul poștei electronice și/sau SMS a notificării de expediere a Comenzii sau a facturii.
Pentru motive justificate, Vânzătorul își rezervă dreptul de a modifica cantitatea Produselor și/sau Serviciilor din Comandă. Dacă modifică cantitatea de Produse și/sau Servicii din Comandă va anunța Cumpărătorul la adresa de e-mail sau la numărul de telefon puse la dispoziția Vânzătorului la efectuarea Comenzii și va returna suma achitată.
Documentul și informațiile puse la dispoziție de către Vânzător pe Site vor sta la baza Contractului, în completarea acestuia fiind certificatul de garanție emis de către Vânzător pentru Produsele achiziționate.


POLITICA DE VÂNZARE ONLINE
Toate informațiile folosite pentru descrierea Produselor și/sau a serviciilor disponibile pe Site nu reprezintă o obligație contractuală din partea Martin Solarii Gradina, acestea fiind utilizate exclusiv cu titlu de prezentare.
Accesul în vederea efectuării unei Comenzii îi este permis oricărui Client/Cumpărător.
Pentru motive justificate Martin Solarii Gradina își rezervă dreptul de a restricționa accesul Clientului/Cumpărătorului în vederea efectuării unei Comenzi și/sau la unele din modalitățile de plată acceptate, în cazul în care consideră că în baza conduitei sau a activității Clientului/Cumpărătorului pe Site, acțiunile acestuia ar putea prejudicia în vreun fel vânzătorului. În oricare dintre aceste cazuri, Clientul/Cumpărătorul poate contacta vânzătorul la datele menționate la secțiunea ”Contact”, pentru a fi informat cu privire la motivele care au condus la aplicarea măsurilor susmenționate.
Comunicarea cu Vânzătorul se poate realiza prin interacțiunea directă cu acesta sau prin adresele menționate la secțiunea “contact” din Site.
Toate tarifele aferente Produselor și/sau Serviciilor prezentate pe Site sunt exprimate în lei (RON) și includ T.V.A.
În cazul plăților online Vânzătorul nu este/nu poate fi făcut responsabil pentru niciun alt cost suplimentar suportat de Cumpărător, incluzând dar nelimitându-se la comisioane de conversie valutară aplicate de către banca emitentă a cardului acestuia, în cazul în care moneda de emitere a acestuia diferă de RON. Responsabilitatea pentru această acțiune o poartă numai Cumpărătorul.


COMANDA
Clientul/Cumpărătorul poate efectua Comenzi pe Site, prin adăugarea Produselor și/sau Serviciilor dorite în coșul de cumpărături, urmând a finaliza Comanda efectuând plata prin una dintre modalitățile indicate expres.
Adăugarea unui Produs/Serviciu în coșul de cumpărături, în lipsa finalizării Comenzii, nu atrage după sine înregistrarea unei comenzi, implicit nici rezervarea automată a Produsului/Serviciului.
Prin finalizarea Comenzii Cumpărătorul consimte că toate datele furnizate de acesta, necesare procesului de cumpărare, sunt corecte, complete și adevărate la data plasării Comenzii.
Prin finalizarea Comenzii, Cumpărătorul consimte că Vânzătorul poate să îl contacteze, prin orice mijloc disponibil / agreat de Vânzător, în orice situație în care este necesară contactarea Cumpărătorului.
Vânzătorul poate anula Comanda efectuată de către Cumpărător, în urma unei notificări prealabile adresate Cumpărătorului, fără nicio obligație ulterioară a vreunei părți față de cealaltă sau fără ca vreo parte să poată să pretindă celeilalte daune-interese în următoarele cazuri:
neacceptarea de către banca emitentă a cardului Cumpărătorului, a tranzacției, în cazul plății online
invalidarea tranzacției de către procesatorul de carduri agreat, în cazul plății online;
6. Datele furnizate de către Client/Cumpărător, pe Site sunt incomplete și/sau incorecte;Factura se va emite pe baza datelor furnizate de către client, prin comanda plasată. Recomandăm clienților să verifice datele furnizate către Martin Solarii Gradina , în baza cărora se va emite factura.FACTURARE – PLATĂ
Prețurile Produselor și Serviciilor afișate în cadrul site-ului www.corturi24.ro includ T.V.A. conform legislației în vigoare.
Prețul, modalitatea de plată și termenul de plată sunt specificate în fiecare Comandă. Vânzătorul va emite către Cumpărător o factură pentru Produsele și Serviciile livrate, obligația Cumpărătorului fiind să furnizeze toate informațiile necesare emiterii facturii conform cu legislația în vigoare.
Vânzătorul va transmite Cumpărătorului factura aferentă Comenzii ce conține Produse și/sau Servicii vândute, prin adăugarea facturii în Contul Cumpărătorului și prin poșta electronică, la adresa de e-mail menționată de Cumpărător în Contul său.
Pentru o corectă comunicare a facturii aferente Comenzii, Cumpărătorului îi revin obligațiile de a-și actualiza ori de câte ori este cazul datele din Contul sau și de a accesa informațiile și documentele aferente fiecărei Comenzi, existente în Cont.
Prin această modalitate de comunicare Cumpărătorul, accesând Contul său, va deține o evidență a facturilor emise de Martin Solarii Gradina, putându-le salva și arhiva la rândul său în orice moment și în orice modalitate pe care o dorește.
Prin trimiterea Comenzii, Cumpărătorul își exprimă acordul să primească facturile în format electronic prin adăugarea acestora de către Martin Solarii Gradina în Contul său prin intermediul poștei electronice, la adresa de e-mail menționata în Contul său.
Datele cardului de plată ale Clientului/ Utilizatorului/ Cumpărătorului nu vor fi accesibile Martin Solarii Gradina și nici nu vor fi stocate de către Martin Solarii Gradina sau de către procesatorul de plăți integrat în Site, ci doar de către instituția de autorizare a Tranzacției sau o altă entitate autorizată să presteze servicii de stocare date de identificare a cardului, despre a cărei identitate Clientul/ Utilizatorul/ Cumpărătorul va fi informat, anterior introducerii datelor.
Entitatea autorizată să presteze servicii de stocare a datelor de card este S.C. NETOPIA S.R.L (mobilpay.ro).


LIVRAREA BUNURILOR
Clientul se obligă să semneze bonul de livrare (AWB) prezentat de către Curier sau Poșta Română la livrarea produselor comandate, la care este anexat și bonul fiscal ce conține toate informațiile despre produsele livrate (denumire produs, cantitate, preț). De asemenea, Clientul va verifica dacă produsele sunt deteriorate sau dacă există lipsuri, iar eventualele probleme vor fi menționate pe bonul de livrare, pentru a putea fi luate în considerare.
Prin semnarea bonului de livrare Clientul recunoaște primirea în bune condiții și în totalitate a produselor Comandate.


TRANSFERUL PROPRIETĂȚII BUNURILOR/ PRODUSELOR
Proprietatea asupra Produselor va fi transferată la livrare, după efectuarea plății din partea Cumpărătorului în locația indicată în Comandă (înțelegând prin livrare – semnarea de primire a documentului de transport furnizat de curier).
Titlul de proprietate asupra oricăror produse pe care Cumpărătorul le comandă de la Martin Solarii Gradina vă va reveni la livrarea produselor cu condiția ca plata integrală a produselor să fie primită de către vânzător.


DREPTUL DE RETRAGERE
Cumpărătorul are dreptul să se retragă din Contract, respectiv să returneze un Produs sau să renunțe la un Serviciu, în termen de 14 zile calendaristice, fără invocarea niciunui motiv și fără a suporta alte costuri decât cele de livrare.
Astfel, potrivit OUG nr 34/2014, perioada de returnare a unui Produs sau renunțare la un Serviciu expiră în termen de 14 zile de la intrarea în posesie a Produsului.
Cheltuielile de returnare vor fi suportate de client.
Produsul returnat trebuie să fie în aceeași stare în care a fost livrat: în ambalajul original, cu toate accesoriile, cu etichetele intacte și documentele care l-au însoțit;
În cazul în care Cumpărătorul decide să se retragă din Contract, acesta va anunța Vânzătorul în scris, cel târziu în a 14-a zi calendaristică de la data ridicării / primirii produsului.
În cazul în care Clientul/Cumpărătorul solicită retragerea din Contract în cadrul termenului legal de retragere din contract, și Comanda este achitată, Vânzătorul va rambursa suma în maxim 14 (paisprezece) zile de la data informării Vânzătorului de către Cumpărător asupra deciziei sale de retragere din Contract.
Suma va fi returnată după cum urmează:
pentru Comenzile achitate cu card online ->prin restituire în contul din care a fost efectuată plata;
pentru Comenzile achitate cu Op/ramburs/iTransfer/ Card bancar-> prin virament bancar;
8. Vânzătorul va putea amâna rambursarea sumei până la primirea Produselor vândute sau până la primirea unei dovezi conform căreia acestea au fost expediate.

CONFIDENȚIALITATE. Drepturile de proprietate intelectuală
Martin Solarii Gradina se angajează să nu transmită datele personale ale utilizatorilor site-ului către terți și să le folosească numai în scopul stabilirii contactului cu clienții săi, precum și în scopul informării acestora asupra aspectelor legate de funcționarea site-ului și a ofertelor acestuia. Compania va reține datele personale și le va folosi în scopul informării utilizatorilor privind situația contului de pe corturi24.ro privind evoluția, sistarea comenzilor, precum și în evaluarea produselor și serviciilor oferite.
Clientul/Cumpărătorul poate copia, transfera și/sau utiliza Conținut numai în scopuri personale sau non-comerciale, numai în cazul în care acestea nu intra în conflict cu prevederile Documentului.
Clientului/Cumpărătorului nu îi este permisă copierea, distribuirea, publicarea, transferul către terțe părți, modificarea și/sau altfel alterarea, utilizarea, legarea la, expunerea, includerea oricărui Conținut în orice alt context decât cel original intenționat de Martin Solarii Gradina , includerea oricărui Conținut în afara Site-ului, îndepărtarea însemnelor care semnifică dreptul de autor al Martin Solarii Gradina asupra Conținutului precum și participarea la transferul, vânzarea, distribuția unor materiale realizate prin reproducerea, modificarea sau afișarea Conținutului, decât cu acordul scris expres al Martin Solarii Gradina .


GARANȚII
Produsele sunt noi (excepție Produse resigilate), în ambalajele originale și provin din surse autorizate de fiecare producător în parte.
Produsele cumpărate prin intermediul site-ului corturi24.ro beneficiază de garanția obișnuită a fiecărui produs în parte. Astfel, fiecare produs va fi însoțit de certificatul de garanție al producătorului.
Termenul de garanție curge de la data emiterii facturii de către Martin Solarii Gradina.
Situațiile de mai jos vor duce la pierderea (anularea) garanției:
defecțiuni cauzate de manipularea, depozitarea, instalarea și utilizarea echipamentelor în condiții necorespunzătoare;
deteriorările termice, mecanice, plastice ale produselor, datorate incendiilor, accidentelor sau neglijenței în utilizare, prezența urmelor de contact cu lichid sau alte substanțe, urme de oxidare datorate folosirii în locuri cu abur sau umiditate excesivă, praf în exces, urme de arsuri, crăpături, spărturi;
intervenții asupra produselor executate de către persoane neautorizate de vânzător, furnizor, importator sau producător;
produsul nu a fost folosit în conformitate cu instrucțiunile descrise în manualul de utilizare sau pentru scopul pentru care a fost creat; produsul nu a fost folosit cu accesorii sau consumabile originale
modificarea sau completarea datelor din certificatul de garanție; orice modificare făcută trebuie însoțită de către semnătura și ștampilă.
LEGEA APLICABILĂ – JURISDICȚIA
Prezentul Contract este supus legii române. Eventualele litigii apărute între Martin Solarii Gradina și Clienți / Cumpărători se vor rezolva pe cale amiabilă sau, în cazul în care aceasta nu va fi posibilă, litigiile vor fi soluționate de instanțele judecătorești române competente din Municipiul București.